20210219_131700

na (bitstoten versterkt met nylon)